Framtidens iTV vil bli kontrollert med en “Magic Wand”

Framtidens iTV vil bli kontrollert med en “Magic Wand”