Hvilken dekning har mobiltelefonforsikring?

Når vi kjøper en ny mobiltelefon, tilbyr bedrifter eller operatører oss vanligvis en trygt for mobil. Med verdien av smarttelefoner og hvor lett det er å ødelegge eller miste dem, kontraherer vi ofte forsikring. Men hvilken dekning har mobiltelefonforsikring?

Hver operatør eller forsikringsgiver tilbyr oss forskjellige dekninger og betingelser, selv om de alltid har noe til felles som forsikring de tilbyr. Det beste er at vi informerer oss godt i hvert tilfelle og ikke glemmer å lese det fine antallet i alle fall.

Det vanlige er at vi kan tegne mobilforsikring på kjøpstidspunktet eller på det meste innen 15 dager. Hvilken generell dekning tilbyr mobilforsikring?

  1. Tyveri eller tyveri av telefonen. Vi må rapportere det med en rapport om tyveri og ikke om tyveri eller tap av mobilen.
  2. Uautoriserte utgifter til samtaler. Vanligvis opp til maksimalt 1000 euro.
  3. Skjermbrudd og andre komponenter, som vil bli reparert uten kostnad.
  4. Vannfiltrering. Mange forsikringer dekker at komponentene går i stykker på grunn av vann- og fuktighetslekkasjer.

Som vi sier, hver forsikringsgiver har forskjellige forhold og dekning så vi må informere oss godt. I tillegg tilbys det i mange tilfeller forskjellige priser avhengig av dekningen. La oss ikke forveksle garantien med forsikringen hellerSiden garantien er gratis i to år og bare dekker enhetsfeil og ikke andre ting som nevnt.