PlayStation 4 tillater andrehåndsspill og krever ingen internettforbindelse.

PS4 presentasjon

Det vet vi allerede Microsoft Det har valgt en veldig restriktiv policy angående bruk av brukte spill som i nesten de fleste tilfeller vil nå en total begrensning. I tillegg vil Microsoft også tvinge oss til å koble den nye Xbox One-konsollen minst en gang om dagen til internett.

Vel nå kommer den Sony og han lover oss at hans nye konsoll, Playstation 4, trenger du ikke en internettforbindelse eller legge noen form for begrensning når du bruker andrehånds spill. Videre har Sony under presentasjonen på E3 lagt spesiell vekt på dette aspektet i en handling som tydelig var rettet mot å angripe Microsoft.

Videre er det vist en video som viser hvordan to store ledere av det japanske selskapet deler og forandrer forskjellige spill med et tydelig eksempel på å utvide et kjennetegn ved deres produkt og konfrontere det med konkurransen, i dette tilfellet Xbox One.